Dedykowane aplikacje webowe

 

 

 

Dedykowane aplikacje webowe

Dedykowane aplikacje webowe to narzędzia służące wspieraniu prowadzonej działalności biznesowej. Aplikacje te tworzone są zgodnie z potrzebami Klientów i w oparciu o ich precyzyjnie określone wymagania. Indywidualne podejście to jedna z najważniejszych przewag dedykowanych aplikacji webowych nad rozwiązaniami „pudełkowymi”.
Zaletą aplikacji na zamówienie jest pełne dopasowanie aplikacji do struktury organizacyjnej firmy i realizowanego modelu biznesowego, specyfiki branży, wykorzystywanych systemów ERP.